Beoefening van cultuur

Naast het bekijken of beluisteren van cultuur beoefent een groot deel van de Nederlandse bevolking ook zelf cultuur. De Vrijetijdsomnibus (VTO) van het SCP geeft een indicatie van de beoefening van cultuur voor 2014 en 2016.

Beoefening cultuur, erfgoed en kunsten

Beoefening cultuur, erfgoed en kunsten Percentage van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder; ten minste 1 keer in twaalf maanden
201220142016
Cultuur totaal646163
Erfgoed263032
Kunsten555154
Beide172123

De bovenstaande figuur laat zien dat zes op de tien Nederlanders van twaalf jaar of ouder aan een vorm van cultuurbeoefening in de vrije tijd doen.

De helft van de Nederlandse bevolking doet aan een vorm van kunstbeoefening, bijvoorbeeld het bespelen van een instrument, zingen, toneel spelen of beeldhouwen. Dit aandeel is de laatste jaren stabiel, maar kende eerder een dalende trend. Interesse in erfgoedbeoefening neemt juist toe. Voorbeelden hiervan zijn het doen van onderzoek naar een historische persoon of gebeurtenis, stamboomonderzoek of onderzoek naar de lokale of regionale geschiedenis. Zowel voor erfgoedbeoefening als voor kunstbeoefening geldt dat er sprake lijkt te zijn van een verschuiving in formeel (verenigings)verband naar meer informele vormen van participatie. In plaats van als lid van een genealogische vereniging stambomen uit te zoeken, gaan mensen bijvoorbeeld meer en meer thuis achter hun computer hun familiestamboom uitzoeken.

SCP/CBS Brontabel als csv (95 bytes)