OCW bevordert een breed aanbod van cultuur en media-uitingen en stimuleert dat mensen hier gebruik van maken.

Cultuur

Het ministerie van OCW schept voorwaarden voor de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van cultuur. Onder meer met subsidies. Kwaliteit en verscheidenheid zijn daarbij leidend. Deze zaken worden nagestreefd door ondersteuning van de culturele basisinfrastructuur (BIS) en fondsen op het gebied van kunsten, cultureel erfgoed, letteren en bibliotheken.

Media

Het stelsel van landelijke, regionale en lokale publieke omroepen valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Mede dankzij de media kunnen mensen hun mening uiten. Daarom moet iedereen in Nederland televisie, radio, kranten en/of internet kunnen gebruiken. De publieke omroep speelt hierbij een rol: de omroep biedt gevarieerde programma’s voor alle groepen in de samenleving. Verder is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met media. De overheid helpt opvoeders en kinderen hierbij.