Lhbt-beleid op po-scholen

Scholen hebben een zorgplicht om te zorgen dat leerlingen in een sociaal veilig schoolklimaat kunnen leren en werken.

Om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving op de scholen in het funderend onderwijs wordt sinds 2006 (vo) en 2010 (po) gemeten hoe het staat met de gevoelens van veiligheid van de leerlingen en het personeel. De gegevens in het figuur gaan over metingen in voorjaar van 2021 en 2022 van de Landelijke veiligheidsmonitor po/vo.

Percentage scholen in het primair onderwijs dat preventief beleid voert om het onderling respect te vergroten over homoseksueel/lesbisch, biseksueel en/of transgender zijn

Percentage scholen in het primair onderwijs dat preventief beleid voert om het onderling respect te vergroten over homoseksueel/lesbisch, biseksueel en/of transgender zijn Percentage in jaren 2021 en 2022
PeriodeHomoseksueel of lesbisch zijnBiseksueel zijnTransgender zijn
202180%75%76%
202283%81%81%

Een ruime meerderheid van de scholen in het primair onderwijs (81-83%) geeft aan op de eigen locatie preventief beleid te voeren om het onderling respect te vergroten over homoseksueel/lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Op alle drie de thema’s is dit percentage iets toegenomen vergeleken met voorgaand schooljaar.

Brontabel als csv (108 bytes)

Landelijke veiligheidsmonitor po/vo, 2021-2022