Openlijk homoseksueel, lesbisch of transgender zijn op school

Scholen hebben een zorgplicht om te zorgen dat leerlingen in een sociaal veilig schoolklimaat kunnen leren en werken.

Om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving op de scholen in het funderend onderwijs wordt sinds 2006 (vo) en 2010 (po) gemeten hoe het staat met de gevoelens van veiligheid van de leerlingen en het personeel. De gegevens in het figuur gaan over metingen in voorjaar 2021 en 2022 van de Landelijke veiligheidsmonitor po/vo.

Percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs dat denkt open te kunnen zijn over homoseksuele/lesbische oriëntatie of transgenderidentiteit

Percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs dat denkt open te kunnen zijn over homoseksuele/lesbische oriëntatie of transgenderidentiteit Percentage in jaren 2021 en 2022
Vraag, periodeTegen iedereenAlleen in de klasAlleen tegen vriendenNeeWeet ik niet
Ander is homo-lesbisch, 202228%9%17%6%39%
Ander is homo-lesbisch, 202131%11%14%5%39%
Als je zelf homo-lesbisch zou zijn, 202214%7%21%16%43%
Als je zelf homo-lesbisch zou zijn, 202115%10%23%14%38%
Ander is transgender, 202225%9%14%8%45%
Ander is transgender, 202127%11%12%6%44%
Als je zelf transgender zou zijn, 202213%7%17%17%46%
Als je zelf transgender zou zijn, 202114%11%18%15%42%

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs weten niet of een leerling die homoseksueel/lesbisch of transgender is, dat eerlijk kan vertellen op school (resp. 39 en 45%).  Zes tot acht procent van de vo-leerlingen denkt dat iemand dit niet eerlijk op school kan vertellen. Veertien tot zeventien procent van de leerling denkt dat iemand alleen tegen zijn of haar vrienden kan vertellen dat men transgender of homoseksueel/lesbisch is, en negen procent denkt dat iemand dit alleen in zijn of haar klas kan vertellen. Een (ruim) kwart van de leerlingen denkt dat iemand dit tegen iedereen op school kan vertellen (resp. 28 en 25%).

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs weten niet of ze op school zouden durven vertellen dat ze homoseksueel/lesbisch of transgender zijn (respectievelijk 43 en 46%). Ongeveer een op de zes leerlingen zou dit niet op school durven te vertellen (respectievelijk 16 en 17%). Ongeveer een vijfde van de leerlingen zou dit alleen maar tegen zijn of haar vrienden durven te vertellen (respectievelijk 21 en 17%), en zeven procent enkel in zijn of haar klas. Veertien procent van de leerlingen zou tegen iedereen op school durven te vertellen homoseksueel/lesbisch te zijn, dertien procent zou tegen iedereen durven te zeggen transgender te zijn.

De verschillen met voorgaand jaar zijn klein.
 

Brontabel als csv (523 bytes)

Landelijke veiligheidsmonitor po/vo, 2021-2022