Aandeel vrouwen per beroepsklasse

Het CBS onderscheidt bijna 440 beroepen, die zijn ingedeeld in beroepsklassen. Beroepen zijn daarnaast verder in te delen naar beroepsniveau, waarmee een schatting kan worden gegeven van de moeilijkheid en omvang van taken die bij een beroep horen.

De grafiek laat de vrouw-manverdeling binnen twaalf beroepsklassen zien.

Aandeel vrouwen per beroepsklasse, 2022

Aandeel vrouwen per beroepsklasse, 2022 In procenten van niet-onderwijsvolgende vrouwen en mannen (15 tot 65 jaar)
BeroepsklasseAandeel vrouwen
Totaal49,3
Zorg en welzijn79,6
Pedagogisch72,4
Dienstverlenend64,2
Bedrijfseconomisch en administratief55,3
Creatief en taalkundig50,4
Commercieel50,4
Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch42,4
Managers26,8
Agrarisch21,6
ICT17
Technisch15,6
Transport en logistiek14,1

Het aandeel vrouwen was in 2022 het grootst binnen beroepen in de zorg en welzijn. En ook binnen pedagogische beroepen bestond het overgrote deel uit vrouwen. Op beroepsniveau 2 waren binnen beide beroepsgroepen zelfs meer dan 9 op de 10 vrouw. Vrouwen zijn het minst vertegenwoordigd binnen de transport en logistieke beroepen. En ook binnen de technische beroepen, de ICT beroepen, de agrarische beroepen, de managers en openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen werken naar verhouding minder vrouwen dan mannen.

Brontabel als csv (328 bytes)

Aandeel vrouwen per beroepsniveau en beroepsklasse, 2022

Aandeel vrouwen per beroepsniveau en beroepsklasse, 2022
BeroepsklasseNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4
Totaal54455145
Zorg en welzijn92,178,775,1
Pedagogisch91,253,867,3
Dienstverlenend75,358,7
Bedrijfseconomisch en administratief59,462,345,9
Creatief en taalkundig54,349,9
Commercieel60,830,346,4
Openbaar bestuur22,558,249,5
Managers23,927,5
Agrarisch4718
ICT20,316,4
Technisch44,21014,623,2
Transport en logistiek25811
Brontabel als csv (435 bytes)

Emancipatiemonitor 2022