Aandeel gediplomeerde studenten dat het referentieniveau heeft gehaald voor rekenen

Alle mbo’ers moeten een rekenexamen maken. Voor de studenten die na 1 augustus 2022 met hun opleiding zijn gestart telt het rekenexamen mee voor het diploma. Voor de studenten die al eerder startten met hun opleiding, telt het rekenexamen niet mee.

Het rekenexamen is een instellingsexamen. Dat betekent dat de mbo-instelling bepaalt hoe het examen eruit ziet.

Vanaf het studiejaar 2022/2023 zijn de nieuwe rekeneisen ingevoerd. Studenten die vanaf dat studiejaar starten met een mbo-opleiding, krijgen rekenexamens die gebaseerd zijn op deze nieuwe rekeneisen.

Voor studenten die nog onder de oude regels vallen, zijn de examens gebaseerd op de referentieniveaus. Studenten op mbo niveau 1 (entreeopleiding) , 2 en 3 maken het examen op niveau 2F. Zij kunnen er ook voor kiezen om examen te doen op niveau 3F. Studenten op mbo niveau 4 maken het examen op niveau 3F. Als studenten een 5,5 of hoger halen, betekent dat dat ze een voldoende hebben gehaald. De grafiek is gebaseerd op de oude situatie en toont het percentage mbo-gediplomeerden dat een voldoende (5,5 of hoger) heeft gehaald op het getoetste referentieniveau (2F of 3F).

Percentage gediplomeerden dat een voldoende (5,5 of hoger) heeft behaald voor rekenen

Percentage gediplomeerden dat een voldoende (5,5 of hoger) heeft behaald voor rekenen procenten
Rekenen eindcijfer (IE)2019-20202020-20212021-2022
Niveau 2 - examen 2F-2ER39%36%33%
Niveau 3 - examen 2F-2ER65%62%61%
Niveau 3 - examen 3F-3ER56%54%50%
Niveau 4 - examen 3F-3ER41%39%36%

Het aandeel gediplomeerde mbo-studenten dat een voldoende heeft gehaald voor het rekenexamen is in de afgelopen jaren afgenomen. Voor deze studenten telde het rekenexamen niet mee voor het diploma.

Studenten die een opleiding volgen op niveau 2 mogen ook het 3F examen maken. Omdat dit om een zeer kleine groep gaat, zijn deze gegevens niet opgenomen in de grafiek.

Brontabel als csv (210 bytes)