Aandeel gediplomeerde studenten dat het referentieniveau heeft gehaald voor Nederlands

Nederlands is een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo op de niveaus 2, 3 en 4. Alle studenten op deze niveaus moeten het examen dus maken voor het behalen van het diploma. Bij de entreeopleiding geldt dit nog niet. Het resultaat van het onderdeel Nederlandse taal telt mee voor het behalen van je diploma.

Studenten leggen twee examens af: het centraal examen en het instellingsexamen. Het centraal examen toetst lezen en luisteren. Het instellingsexamen toetst schrijven, spreken en gesprekken voeren. Beide onderdelen tellen evenveel mee voor het eindcijfer. Studenten moeten als eindcijfer minimaal een 5 halen om hun diploma te halen.

Studenten op mbo niveau 1 (entreeopleiding) , 2 en 3 maken het examen op referentieniveau 2F. Zij kunnen er ook voor kiezen om examen te doen op niveau 3F. Studenten op mbo niveau 4 maken het examen op referentieniveau 3F. Als studenten een 5,5 of hoger halen, betekent dat dat ze een voldoende hebben gehaald.

De grafiek toont het percentage mbo-gediplomeerden dat een voldoende (5,5 of hoger) heeft gehaald op het getoetste referentieniveau (2F of 3F). Deze gegevens gaan over het centraal examen. Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u de gegevens over het instellingsexamen.

Gediplomeerde mbo-studenten die het getoetste examenniveau Nederlands hebben gehaald; centraal examen

Gediplomeerde mbo-studenten die het getoetste examenniveau Nederlands hebben gehaald; centraal examen procenten
Nederlands CE2019-20202020-20212021-2022
Niveau 2 - examen 2F89%87%85%
Niveau 3 - examen 2F95%94%93%
Niveau 3 - examen 3F65%66%62%
Niveau 4 - examen 3F75%74%70%

Het aandeel gediplomeerde mbo-studenten dat een voldoende heeft gehaald voor het centraal examen Nederlands is in de afgelopen drie jaren licht afgenomen. Op dit examen wordt lezen en luisteren getoetst.

Studenten die een opleiding volgen op niveau 2 mogen ook het 3F examen maken. Omdat dit om een zeer kleine groep gaat, zijn deze gegevens niet opgenomen in de grafiek.

Een voldoende op het centraal examen betekent niet per definitie dat een student een voldoende heeft gescoord voor de vaardigheid lezen én voor de vaardigheid luisteren. Een onvoldoende voor de ene vaardigheid kan gecompenseerd worden met een voldoende voor de andere vaardigheid.

Brontabel als csv (184 bytes)
Gediplomeerde mbo-studenten die het getoetste examenniveau Nederlands hebben gehaald; instellingsexamen procenten
Nederlands IE2019-20202020-20212021-2022
Niveau 2 - examen 2F98%98%98%
Niveau 3 - examen 2F97%97%97%
Niveau 3 - examen 3F96%96%96%
Niveau 4 - examen 3F97%97%97%

Bijna alle gediplomeerde mbo-studenten halen een voldoende voor het instellingsexamen Nederlands. Dit is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Met het instellingsexamen wordt schrijven, spreken en gesprekken voeren getoetst.

Studenten die een opleiding volgen op niveau 2 mogen ook het 3F examen maken. Omdat dit om een zeer kleine groep gaat, zijn deze gegevens niet opgenomen in de grafiek.

Een voldoende op het instellingsexamen betekent niet per definitie dat een student een voldoende heeft gescoord voor alle getoetste vaardigheden apart. Een onvoldoende voor een vaardigheid kan gecompenseerd worden met een voldoende voor de andere vaardigheden.

Brontabel als csv (184 bytes)