Beleidsagenda's en -verslagen OCW - 2022 en eerder

De begroting is per sector ingericht, OCW in Cijfers richt zich sectoroverstijgend op de belangrijkste doelen van de O, C en W stelsels. Hieronder vindt u deze gegevens terug in beleidsagenda's en -verslagen vanaf 2018 tot en met de beleidsagenda van 2022 en de kengetallen uit de begroting 2023