Kengetallen begroting 2023

Primair Onderwijs

Kengetallen tabel voor PO uit de begroting 2023
Beeld: ©OCW

Voortgezet onderwijs

Kentgetallen voor VO uit de begroting van 2023
Beeld: ©OCW

Middelbaar Beroepsonderwijs

Kengetallen voor MBO uit de begroting van 2023
Beeld: ©OCW

Hoger Onderwijs

Kengetallen voor HO uit de begroting van 2023
Beeld: ©OCW

Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Kengetallen voor OWB uit de begroting van 2023
Beeld: ©OCW

Cultuur

Kengetallen voor Cultuur uit de begroting van 2023
Beeld: ©OCW

Media

Kengetallen voor Media uit de begroting van 2023
Beeld: ©OCW

Emancipatie

Kengetallen voor Emancipatie uit de begroting van 2023
Beeld: ©OCW