OCW in cijfers geactualiseerd

Vandaag zijn veel van de cijfers op OCW in cijfers geactualiseerd met de meest recent beschikbare gegevens. Verder staan, gelijktijdig met het aanbieden van het jaarverslag aan de Tweede Kamer, de belangrijkste (niet-financiële) steefdoelen van de begroting 2017 online.