Update cijfers: OCW in Cijfers

Vandaag zijn veel van de cijfers op OCW in cijfers geactualiseerd met de meest recent beschikbare gegevens. Verder staan, gelijktijdig met het aanbieden van het jaarverslag aan de Tweede Kamer, de belangrijkste (niet-financiële) steefdoelen van de begroting 2016 online.    

 

Een greep uit de cijfers. Het aantal bioscoopbezoeken is in 2016 weer gestegen. Het  totaal aantal nominaties en prijzen voor Nederlandse speelfilms, documentaires, korte flms, animaties en personen is het hoogst sinds 2010. De bijdrage van de culturele en creatieve sector aan het bbp is in de periode 1995-2014 relatief stabiel. Het aandeel onderzoekers in het hoger onderwijs groeit gestaag tot 65,6% eind 2014. Het aandeel vrouwen dat zich onveilig voelt in de buurt is tussen 2013 en 2016 licht afgenomen naar 19,9%. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is in het schooljaar 2016/'17 verder gedaald.

Naast OCW in cijfers zijn ook veel kengetallen op Onderwijs in cijfers geactualiseerd. Kijk onder Kengetallen voor alle geactualiseerde cijfers over het Nederlandse onderwijs.