Emancipatie: betekenisvolle voortgang

Sinds 2000 verschijnt om het jaar de Emancipatiemonitor van SCP en CBS. Daarin worden de ontwikkelingen in (vrouwen)emancipatie weergegeven aan de hand van de meest recente cijfers. 

Deze monitor laat een betekenisvolle voortgang zien, ondanks de economische crisis:
-           meer economische zelfstandigheid van vrouwen
-           grotere bijdrage van mannen aan zorg
-           een kleinere loonkloof: het m/v verschil ten gunste van mannen neemt af
-           meer vrouwen in hogere functies

Jonge moeders vaker in grote deeltijdbaan

Een positieve trend is dat jonge moeders meer uren buitenshuis zijn gaan werken, in grote deeltijdbanen. Dat zal naar verwachting ook positieve effecten hebben op hun maatschappelijke positie op de langere termijn. Zie economische zelfstandigheid naar geslacht en leeftijd.

Kwetsbare groepen

Het tempo van deze ontwikkelingen is traag en er zijn ook kwetsbare groepen die minder profiteren van deze voortgang: vrouwen met een niet-westerse achtergrond, alleenstaande moeders en vrouwen met een lage opleiding. Emancipatie is dus nog niet af.