Meer vrouwen aan de top

Er komen steeds meer vrouwen aan de top. Het aandeel vrouwen in topfuncties, dus in de raden van bestuur en de raden van commissarissen, is de laatste jaren in de 5.000 grootste Nederlandse bedrijven toegenomen. De voortgang is echter nog te gering.

Diversiteit is van belang voor een economie waarin vernieuwing en creativiteit cruciaal zijn voor groei en ontwikkeling. In de Emancipatiemonitor is op basis van cijfers van de Kamers van Koophandel en jaarverslagen van bedrijven de ontwikkeling in het aandeel vrouwen in besturen van bedrijven gevolgd. Er zit schot in de zaak, maar de stijging gaat nog langzaam.

Percentage vrouwen in bestuursfuncties 500 grootste bedrijven raden van bestuur, raden van commissarissen en samen
2003200920112013
Raden van bestuur34,35,713,6
Raden van comissarissen5,299,818,3
totaal aandeel vrouwen aan de top4,16,87,514,9
Elite Group (2014), Emancipatiemonitor 2014 Brontabel als csv (148 bytes)

Streefcijfer 30% m/v nog ver weg voor veel bedrijven

Het trage tempo blijkt ook uit de recent verschenen ‘Bedrijvenmonitor 2012-2015’. Dit is een andere steekproef dan de Emancipatiemonitor. Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur is sinds 2012 gestegen van 7,4% naar 9,6% eind 2014. In de raden van commissarissen nam het aandeel vrouwen in die periode toe van 9,8% naar 11,2%. Geconcludeerd wordt dat sinds de invoering van een wettelijk streefcijfer het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen is gestegen, maar dat de voortgang gering is.

Sinds 1 januari 2013 wordt gestreefd naar minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen in de raad van bestuur en raad van commissarissen van grote vennootschappen. Tot 1 januari 2016 geldt dat bedrijven ofwel het streefcijfer bereiken, ofwel toelichten waarom zij (nog) niet aan de verplichting kunnen voldoen. Met de Bedrijvenmonitor monitort de ‘Commissie Monitoring Talent naar de Top’ op verzoek van OCW de voortgang van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in topfuncties. In deze monitor is specifiek gekeken naar de man/vrouw verdeling in de top van de 4.900 bedrijven die onder de nieuwe Wet bestuur en toezicht (Wbt) vallen. De cijfers van de Emancipatiemonitor betreffen de 5.000 grootste bedrijven in Nederland.

Hoogopgeleide vrouwen in de meerderheid

Tegelijkertijd zien we dat in de afgelopen decennia het aandeel vrouwen in het hoger onderwijs sterk is toegenomen. In 1950 bestond een gemiddelde ‘klas’ nog voor bijna driekwart uit mannen, tegenwoordig is dat minder dan de helft. Meer vrouwen dan ooit hebben daarmee het potentieel tot een toppositie bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Ontwikkeling aandeel studenten in het hoger onderwijs naar geslacht door de jaren heen In percentages van het totaal
mannenvrouwen
195074%26%
195172%28%
195271%29%
195371%29%
195471%29%
195569%31%
195669%31%
195769%31%
195870%30%
195971%29%
196071%29%
196172%28%
196271%29%
196371%29%
196470%30%
196570%30%
196669%31%
196769%31%
196869%31%
196970%30%
197070%30%
197169%31%
197267%33%
197367%33%
197466%34%
197564%36%
197663%37%
197763%37%
197861%39%
197960%40%
198059%41%
198158%42%
198257%43%
198357%43%
198458%42%
198558%42%
198657%43%
198757%43%
198856%44%
198956%44%
199055%45%
199154%46%
199254%46%
199353%47%
199452%48%
199552%48%
199651%49%
199751%49%
199850%50%
199950%50%
200049%51%
200149%51%
200249%51%
200349%51%
200449%51%
200549%51%
200648%52%
200748%52%
200848%52%
200948%52%
201048%52%
201148%52%
201248%52%
201349%51%
201449%51%
CBS Brontabel als csv (927 bytes)

Het aandeel vrouwen in het hoger onderwijs is gestegen van ruim 26% in 1950 naar 51% in 2014. De stijging is een geleidelijke geweest met als omslagpunt het studiejaar 1999/2000. Sinds de eeuwwisseling zijn in het hoger onderwijs de vrouwen in de meerderheid.

Over het algemeen doen vrouwen het ook beter in het onderwijs, maar op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd. Dit blijkt uit een eerdere analyse van het CBS. Jonge mannen werken vaker voltijd, hun inkomen is mede hierdoor gemiddeld hoger, hebben een gunstiger carrièreperspectief en zijn vaker economisch zelfstandig.

Meer weten?

Klik hier voor meer kengetallen over de arbeidsparticipatie van vrouwen en vrouwen en onderwijs.