Nieuw: de Onderwijsmonitor

OCW geeft met een nieuwe monitoringstool, de Onderwijsmonitor, inzicht in de prestaties van het onderwijs op het niveau van het stelsel.

De monitor bevat een dashboard van output- en outcome indicatoren aangevuld met een wegwijzer naar actuele beleidsinformatie over het onderwijsproces. Het is ontworpen als een dynamische infographic, een schoolgebouw waarvan het fundament u de weg wijst naar belangrijke beleids- en verantwoordingsinformatie over het onderwijsproces. Achter elk raam van het gebouw bevinden zich belangrijke kengetallen en indicatoren die op macroniveau inzicht geven in de resultaten van het onderwijs. Meer weten over de achtergrond van deze monitor? Klik hier voor de kamerbrief over de Onderwijsmonitor aan de Tweede Kamer.