Voortgang Lerarenagenda: Meer onderwijsvernieuwing, betere kwaliteit lerarenopleidingen

Leraren nemen steeds meer het initiatief om hun vak verder te ontwikkelen en kunnen zo een sterke rol nemen in onderwijsvernieuwing. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van lerarenopleidingen steeds hoger. Dit blijkt onder andere uit de Voortgangsrapportage Lerarenagenda, die vandaag is verschenen. OCW volgt in het dashboard Lerarenagenda de kwantitatieve voortgang op de doelen uit de Lerarenagenda.

In 2013 presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda 2013-2020: ‘De leraar maakt het verschil’. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s in de agenda zijn onder andere groei en ontwikkeling van leraren, betere begeleiding van beginnende leraren en flexibele routes naar het leraarschap. Twee jaar na de start van de Lerarenagenda blijkt dat het onderwijs in beweging is. Meer weten over de Lerarenagenda, kijk op www.delerarenagenda.nl.